Išči

POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Politika varstva osebnih podatkov se nanaša na vse člane Tiala Vip Kluba

Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki: 
Ta politika velja za obdelavo (uporabo) katerihkoli osebnih podatkov, ki ga izvaja podjetje Tiala d.o.o. (upravljavec) ali ki se izvaja v imenu upravljavca. 
Podatki o upravljavcu: Tiala d.o.o., Ješetova ulica 5, 1230 Domžale, Matična številka: 8275335000, Davčna številka: 61798592, Telefon: 040/186 544, E-pošta: info@tiala.si 
Katere osebne podatke obdelujemo:
- Osnovni kontaktni podatki (ime, telefonska številka, telefon, e-naslov);- Podatki o odzivu na naša e-poštna sporočila (ali je bilo sporočilo odprto, na katere povezave ste kliknili);
- Podatki o vaših nakupih (predmet nakupa, cena, način plačila, datum, podatki o reklamacijah, podatki o izdanem računu.). 
Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov: 
Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah: 
- kadar je to potrebno za izpolnitev naših zakonskih obveznosti (npr. izdaja računov za kupljeno blago)
- kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za sklenitev in izpolnitev pogodbe, ki ste jo sklenili z nami ali ker ste od nas želeli ponudbo; 
- kadar ste za obdelavo svojih osebnih podatkov podali privolitev za obdelavo za posamezen namen obdelave, pri čemer imate vedno pravico, da dano privolitev prekličete; 
- kadar imamo za obdelavo vaših osebnih podatkov zakonit interes Nameni obdelave osebnih podatkov Vaše osebne podatke lahko uporabljamo za enega ali več navedenih namenov: 
- komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja; 
- sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe; 
- tržno komuniciranje (pošiljanje e-pošte in SMS sporočil);
- za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov;
- za statistične analize o prodaji našega blaga in obiskih v trgovini 
Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke in kaj se z njimi zgodi potem
Osnovne osebne podatke hranimo ves čas, dokler ste član Tiala Vip Kluba. Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo trajno oz. do preklica te privolitve z vaše strani. 
Prostovoljnost posredovanja podatkov in posledice neposredovanja 
Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, vendar pa v primeru, da jih ne posredujete, ne morete z nami skleniti pogodbe (saj jih potrebujemo za dodeljevanje popustov, ugodnosti ipd.). Kateri podatki so taki, da njihovo neposredovanje povzroči navedene posledice, bomo navedli vsakič, ko bomo od vas pridobivali osebne podatke. 
Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov 
Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam (izven podjetja Tiala d.o.o.) razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t.i. pogodbeni obdelovalci). Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so:- ponudniki storitev marketinga;- ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil;- ponudniki pošiljanja sms sporočil;- ponudniki programerskih rešitev;- dostavne službe. Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – to so članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein).
Kakšne pravice imate v zvezi z osebnimi podatki, kako lahko prekličete privolitev za obdelavo in kakšne so posledice preklica
Glede svojih osebnih podatkov imate naslednje pravice:
- da od nas kadarkoli zahtevate:potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke;dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namene obdelave; vrste osebnih podatkov; uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za vas;eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki);popravek osebnih podatkov;
Omejitev obdelave, kadar:
- oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
- je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe; 
- osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, pa jih vi potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov;izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas mi pri tem ovirali;prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno zoblikovanjem profilov;da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.- pravico, da zoper nas vložite pritožbo če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.
Postopek uveljavljanja pravic
Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko naslovite v pisni obliki na info@tiala.si.
Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.Na vašo zahtevo s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.

Vsaka sprememba naše politike o varovanju osebnih podatkov bo objavljena na tem spletnem mestu in v fizični trgovini.